ср.11222017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

Україна в цифрах, фактах, подіях

Архітектура

Розвиток містобудування та архітектури в Україні сягає часів поселень трипільської культури, скіфських городищ і античних міст. Безперечно, найвидатнішою архітектурною спорудою Київської Русі, що збереглася до нашого часу, є Софійський собор, зведений у 1037-1044 роках за Ярослава Мудрого (добудований у XVIII столітті). До видатних мистецьких пам'яток світу належить також і архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври з Успенською церквою (зруйнована у 1941 році), хрестовокупольний, шести-стовпний тип собору набув поширення в Україні-Русі. Цю церкву брали за зразок, коли будувалися собори Московського Кремля. У Західній Україні збереглося чимало середньовічних замків - у Хотині (XIII-XVIII століття), Кам'янці-Подільському (XI-XVIII століття), Олеську (XIII-XVIII століття), Луцьку (XIV століття), Острозі (XIV-XIX століття). Зразком готичного стилю є Кафедральний костьол у Львові (XIV-XV століття), пам'яткою Ренесансу - Львівська Площа Ринок (XIV-XIX століття), ренесансні замки чудово репрезентує замок-палац з терасним садом у Підгірцях на Львівщині (XVII століття), західноєвропейське барокко представлене Бернардинським костьолом (початок XVII століття)

Детальніше...

Бібліотеки

Першою відомою бібліотекою в Київській Русі була бібліотека Софійського собору в Києві, заснована в 1037 році Ярославом Мудрим. На думку дослідників, бібліотека налічувала понад 950 томів. З XI століття почалося створення одного з найбільших сховищ рукописних та друкованих книжних скарбів на території сучасної України - бібліотеки Києво-Печерського монастиря (стародавня частина її фондів була знищена під час пожежі 1718 року). У XVII столітті була заснована бібліотека при Києво-Могилянській колегії. У другій половині XVIII століття бібліотека Київської академії налічувала близько 12 тисяч томів (П. Могила передав бібліотеці понад дві тисячі книг). Створювалися також бібліотеки при Львівському, Київському, Чернігівському, Луцькому, Острозькому братствах.

Детальніше...

Газети і журнали

Перша в Україні газета "Львівський кур'єр" вийшла польською мовою у 1749 році у Львові. У 1792 році почала виходити (також польською мовою) перша в Україні і в усьому слов'янському світі щоденна газета ("Патріотична газета політиків"). Редагував її українець за походженням Микола Гарасевич. Початок української періодики пов'язаний з виходом у Харкові газети економічно-комерційного характеру "Харківський щотижневик" (1812 рік). У1816 році тут же з'явилося відразу два перших журнали. "Харьковский Демокрит" став одночасно першим в Україні журналом сатири та гумору, а "Харьковский вест-ник" - першим в Україні літературно-художнім, науковим та громадсько-політичним журналом.

Детальніше...

Декоративно-ужиткове мистецтво

Українське народне а також професійне декоративно-ужиткове мистецтво набуло широкого визнання яку самій країні, так і за кордоном. У його предковічних образах, зручних утилітарних формах і динамічних мотивах орнаменту містяться символи таємничої і чарівної природи, складні перипетії історії, особливості побуту, врешті-решт душа українського народу.

Детальніше...

Зв'язок

Найдавніша пошта на території України була відкрита на початку XVII століття у Львові італійцем Монтелупі. Натомість найдавніший документ, що зберігся до нашого часу, датований 1612 роком і свідчить про надання привілею його співвітчизникові, львівському купцеві Р. Бандінеллі на володіння поштою, яку він вдосконалив після попередника. Будинок,в якому була пошта, зберігся і донині на площі Ринок. У1913 році було відправлено 114,5 мільйона листів. З того часу їхня кількість зросла більше як у 15 разів. Перший телеграф з'явився на території України в 1852 році у Львові і тоді ж було відкрито урядову телеграфну міжміську станцію. Кількість відправлених телеграм у 1913 році становила сім мільйонів. З того часу вона зросла майже в 10 разів.

 

Детальніше...

Кіно

Історія українського кіно починається з 1894 року, коли одеський механік-конструктор Й. Тимченко здійснив прилюдні демонстрації свого апарата-кінетоскопа і показав перші кінострічки (до речі, на три місяці раніше за Едісона і більш ніж за рік раніше братів Люм'єрів). Продемонстровано винахід було на IX з'їзді російських природознавців і лікарів. На жаль, широкого застосування він не знайшов.\

Детальніше...

Книгодрукування

Найдавнішою рукописною книгою, що збереглася до наших днів, є так зване "Остромирове Євангеліє", написане в 1056-1057 роках за княжіння в Києві Ізяслава Ярославовича для Новгородського посадника Остромира. Книга була виконана дияконом Григорієм. А всього пам'яток оригінального давньоукраїнського письменства ХІ-ХІІ столітть збереглося близько 100, хоча, за підрахунками істориків, до XII століття у церковних бібліотеках Київської Русі налічувалося близько 200 тисяч рукописних книг. Спочатку книги писалися на спеціально виготовлених шкірах, що називалися пергаментом. Проте він був дуже дорогим, і в XIV столітті найбільш уживаним став папір. Славнозвісне "Пересопницьке Євангеліє", виготовлене на замовлення княгині Насті Гольшанської Заславської у 1556-1561 роках, цілком писане на пергаменті, хоча його вживання для цієї книги вже тоді було винятком.

Детальніше...

Лісова промисловість

Лісозаготівельна промисловість сформувалась у двох лісових регіонах України - карпатському і поліському. Щорічно в Україні заготовляють близько 10 мільйонів кубометрів деревини, що не задовольняє потреб промисловості. При цьому щорічно утворюється понад 24 мільйони кубометрів деревних відходів (у тому числі на деревообробних підприємствах - 12 мільйонів кубометрів). Але на сьогодні використовується менше третини цих відходів. Лісопильна промисловість розміщена, в основному, в місцях лісозаготівель, виробництво фанери зосереджене у Краснопильську (Чернівецька область), Ор-жеві (Рівненська область) і центрах деревообробної промисловості (Києві, Львові, Костополі, Чернівцях).

Детальніше...

Література

Першими пам'ятками давньої української літератури були перекладені з грецької на старослов'янську мову біблійні тексти і апокрифічні сказання. З XI століття набуває поширення та відповідного впливу оригінальна література. Визначною подією XII століття стала поява "Повісті минулих літ" - найповнішого давньоруського літописного зведення, що водночас є історією Київської Русі і збіркою різних за жанрами творів. Визначною пам'яткою світової літератури цього періоду стало "Повчання Володимира Мономаха". Одночасно розвивалася агіографія - церковно-історична література, яка містила описи життя святих. На межі XIII-XIV століть з'явилася справжня перлина давньої літератури "Слово о полку Ігоревім" - поетичний шедевр невідомого автора.

Детальніше...

Легка промисловість

Першу мануфактуру з виробництва суконних тканин в Україні було створено в 1722 році в селі Ряшках (Чернігівщина). У XIX столітті збудовано суконні фабрики в Дунаївцях (Хмельниччина), Богуславі (Київщина), Харкові і Сумах. На початку XVIII століття з мануфактур стала розвиватися і шовкова промисловість. Потім це виробництво занепало. Нині в Україні працює єдиний комбінат натурального шовку (Київ), який випускає легкі тканини -крепдешин, креп-жоржет тощо.

Детальніше...

Машинобудування

Перші машинобудівні виробництва з'явилися в Україні вже у першій половині XIX століття. Насамперед це було транспортне і сільськогосподарське машинобудування. У 80-ті роки відбувся швидкий розвиток машинобудівної промисловості. У 1884 році в Україні нараховувалося 75 машинобудівних заводів. Паралельно розвивались і дрібні виробництва машинобудівного та інших профілей. У 1869 році в Україні нараховувалося понад 3700 промислових і кустарно-ремісничих закладів, а вже у 1900 році їхня кількість сягнула за 5300.

Детальніше...

Медицина

З більш як 300 тисяч видів-тшщих рослин у світовій флорі відомо понад 20 тисяч видів лікарських. В Україні рослин, які вживали і продовжують вживати з метою лікування того чи іншого захворювання, налічується понад 1000 видів. Найдавнішим давньоруським довідником з медицини, що зберігся до наших часів, є лікарський трактат-порадник "Мазі" - узагальнена праця про лікування травами, який склала Євпраксія Мстиславна, онука Володимира Мономаха. До речі, саме травами вилікував Володимира Мономаха один із перших видатних лікарів Стародавньої Русі монах Агапіт, який, за свідченням "Києво-Печерського патерика", мав велику популярність серед усіх верств населення. Першим лікарем-професіоналом на Русі був Іван Скляр (X століття).

 

Детальніше...

Металургія

Народна металургіяВиробництво заліза на території України відоме з часів Київської Русі. У багатьох місцях Полісся його виплавляли з болотних залізних руд на деревному вугіллі ще в XIV-XVI століттях. Відкриття покладів залізної руди і кам'яного вугілля на півдні України поклало початок створенню тут великого району чорної металургії Росії. Перша в Україні доменна піч була задута у 1800 році на Луганському чавуноливарному заводі, а перший чавун в Україні було отримано у 1873 році на Юзівському (Донецькому) металургійному заводі. У 1913 році на Півдні (в межах України) вироблялося 68 процентів чавуну та 57 процентів сталі всієї Росії.

Детальніше...

Музеї

Витоки історії музеїв в Україні пов'язані з культурою Київської Русі, де по церквах та монастирях зберігалися військові реліквії, окремі мистецькі предмети, ікони, книги, рукописи. Особливо цінні та багаті колекції зберігалися у Софійському та Михайлівському соборах, Києво-Печерській лаврі та Києво-Дубицькому монастирі, Кирилівській церкві. У кінці XVII - на початку XVIII століття почали з'являтися приватні колекції. Великі приватні художні колекції знаходилися у феодальних замках і маєтках (Я. Собеського у Жовкві, Синявського у Бережанському замку, Вишневецьких у замку в Вишнев-ці, галерея Сапег у Кодні, К. Разумовського в Батурині).

Детальніше...

Музика

Український народ створив самобутнє музичне мистецтво, коріння якого сягає далеких дохристиянських часів. Серед знайдених в Україні музичних інструментів найдавнішими вважаються флейта з відростка рогу північного оленя, яку вдалося відшукати на палеолітичній стоянці в Чернівецькій області, а також резонаторні та безрезонаторні ударні інструменти, знайдені на Чернігівщині.

Детальніше...

Наука

Першими осередками науки в Київській Русі були монастирі, де створювалися літописи. Першою науковою установою України вважається Острозька слов'яно-греко-латинська академія, яка існувала у 1576-1636 роках у місті Острозі - старовинному культурному центрі на Волині. У1581 році тут була надрукована "Острозька Біблія" (друкарнею керував відомий дукар Іван Федоров).

Детальніше...

Україна туристична

загрузка...

загрузка...