чт.12142017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

НІЧНИЦЯ ВОДЯНА

НІЧНИЦЯ ВОДЯНА

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко¬крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Практично вся Європа за винятком її най¬більш пн. регіонів, Кавказ. В Україні — більша частина території країни за винятком Криму та деяких ділянок пд. степової зони.


Чисельність і причини її зміни

Звичайний вид більшості регіонів України. Є домінантом зимових скупчень рукокрилих у підземеллях Полісся, лісостепу та де¬яких регіонів степової зони. Причини зміни чисельності: непокоєння у сховищах, змен¬шення кількості придатних сховищ.


Особливості біології та наукове значення
Літніми сховищами виду є дупла дерев, різні частини будівель, підземелля. Самки утворюють виводкові колонії кількістю до декількох десятків особин. Народження малят припа¬дає на червень-липень. Літними молоді стають на 3-4 тиждень життя. Лактація триває близько 6 тижнів. Самці та ялові самки в цей час звичайно оселяються окремо. Паруван¬я: кінець літа — осінь. В якості зимових сховищ використовує виключно підземел¬ля — природні печери, каменоломні, туне¬лі, підземні гідроконструкції тощо, в яких можуть формувати скупчення до декількох сотень особин. Осілий вид, що місцями здій¬снює локальні міграції на декілька десятків кілометрів. Полює над різноманітними во¬доймами, збираючи здобич з поверхні води. Здобиччю, в основному, є різноманітні водні та навколоводні види двокрилих, лускокри¬лих, жуків, волохокрильців та ін. Самка раз на рік народжує одне маля. Максимальна відома тривалість життя 28 років. Є природ¬ним регулятором чисельності навколовод-них комах у багатьох регіонах України.


Морфологічні ознаки
Нічниця малих розмірів. Вуха порівняно невеликі. Уропатагіум кріпиться до основи плюсни. Плесно велике. Хутро спини буре, коричневе з різними відтінками (сірим та ін). Забарвлення спини контрастує з білим, брудно-білим або сірим черевом.


Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: LC. Ефективні заходи охо¬рони мають включати заповідання та охоро¬ну сховищ виду; проведення екопросвітніх акцій, спрямованих на поширення інформа¬ції щодо вразливості та необхідності охоро¬ни рукокрилих.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Bogdanowicz, 1994; Vargovich, 2000; Тищенко, 2002; Godlevska, 2005; Влащенко, Наглов, 2006; Особисті повідомлення: Гащак, Влащенко.


Автор: О.В. Годлевська Фото: С.П. Гащак

Україна туристична

загрузка...

загрузка...