чт.12142017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

ШИРОКОВУХ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ШИРОКОВУХ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)


Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко¬крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 2-х видів роду. Єди¬ний представник роду в Україні.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Європа (на пн. — до пд. регіонів Скандинав¬ського п-ва), Пн.-Зх. Африка, Кавказ. В Укра¬їні — Закарпаття, правобережні частини Лі¬состепової зони та Полісся, Гірський Крим.

Чисельність і причини її зміни
Низька. Більшість знахідок представлена поодинокими особинами. Причини зміни чисельності: скорочення кормової бази, знищення старих дуплистих дерев та загаль¬не зменшення кількості придатних сховищ, непокоєння у сховищах.


Особливості біології та наукове значення
Літніми сховищами є різноманітні підземелля, дуплясті дерева та різні частини будівель. В Україні виводкові колонії невідомі. В інших частинах ареали такі колонії можуть налічувати до декількох десятків дорослих самиць. Народження малят — на початку літа. На зимівлі знайдено в підземеллях штучного та природного походження (з низькими показ¬никами температури), в будівлях, у дуплах. Вид осілий. В інших частинах ареалу зареєстровано декілька значних за відстанню се¬зонних переміщень — до 290 км. Живиться, головним чином, двокрилими, лускокрилими. Подекуди раціон включає ручейників, сітчастокрилих, напівтвердокрилих та павуків. Полює як на відкритому просторі, так і вздовж узлісь, збираючи здобич з повер¬хонь. Самиця приносить 1-2 дитинчат один раз на рік. Живуть до 21 року. Природний регулятор чисельності комах.


Морфологічні ознаки
Середній за розмірами вид. Вуха з розви¬нутою надочною лопастю. Вушниці широкі, майже сходяться при основі на переніссі.
Крила порівняно вузькі. Крилова перетинка кріпиться до основи пальця. Епіблема вузь¬ка. Забарвлення дуже темне, темно-буре, майже чорне; черево дещо світліше спини.


Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. III); EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: NT. Заходи охорони мають включати збережен¬ня сховищ, в тому числі — масивів старого лісу з дуплястими деревами, охорону підземель.


Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1973; Крочко, 1992; Голуб, 1996; Rydell, Bogdanowicz, 1997; Ду-лицкий, 2001; Russo et al., 2004.

Україна туристична

загрузка...

загрузка...