чт.12142017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

ВЕЧІРНИЦЯ ВЕЛЕТЕНСЬКА

ВЕЧІРНИЦЯ ВЕЛЕТЕНСЬКА

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)


Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 3-х видів роду та один з 26-ти видів родини у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює пд.-зх. частину Палеарктики. Спорадичність поширення виду у Європі (відо¬мо 120-130 місцезнаходжень) пов'язана з розташуванням масивів широколистяних лісів. В Україні більшість давніх знахідок приурочені до лісостепової та степової зон. Дотепер відомо не більше 20-ти місцезнаходжень. Відома єдина сучасна знахідка виду на території Чорнобильської зони відчуження (Гащак, Влащенко, 2009).

Чисельність і причини її зміни
Ймовірно є критично низькою. Протягом 100 років в Україні відмічено не більше 30 реєстрацій виду з різною інформативністю даних. Дані динаміки реєстрацій виду свідчать про триваюче зниження чисельності. Можливими причинами цього є зменшення площ стиглих та перестійних насаджень широколистяних лісів з достатньою кількіс¬тю дуплистих дерев у районах поширення виду, зниження чисельності комах певних екологічних та розмірних груп.


Особливості біології та наукове значення
Є лісовим дендрофільним видом, який пов'язаний у своєму поширенні з дубовими і дубово-грабовими лісами. Населяє ділянки рідколісь високостовбурних стиглих та пе¬рестійних насаджень з достатньою кількістю дупел. Крім дупел в якості сховищ зрідка використовує горища та інші частини будівель. Є типовим мігрантом. Розмножується раз на рік. Різновидові виводкові колонії розміщуються у дуплах старих дерев, іноді у будівлях. У червні народжується 1-2 малят.

Морфологічні ознаки
Є найбільшим європейським видом кажанів. Довжинатіла—84-104мм,хвоста—55-65мм, передпліччя — 63-69 мм; розмах крил — 410-460 мм; маса тіла — 41-76 г.


Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Вид має охоронний статус згідно з додатками Бернської конвенції (1979, додаток II),
Боннської конвенції (1985, ІІ), Директиви ЄС про природні помешкання і види (1992, IV), Угодою про збереження популяцій євро¬пейських кажанів (1999); Червоним списком МСОП (IUCN, 2009) — кат. NT. В ЧКУ (1994) мав охоронну категорію — «рідкісний». Необхід¬не виявлення ключових помешкань виду з наданням лісовим чи парковим ділянкам охоронного статусу. Слід посилити контр¬оль щодо залишення дуплистих дерев під час лісогосподарських робіт. Невідкладним заходом є розробка і реалізація Національ¬ного Плану дій щодо збереження виду.


Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомо, що умови неволі переносить непогано.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев, Попов, 1956; Крочко, 1994; Загороднюк, Годлевська, 2001; Дулицкий, Коваленко, 2003; Селюнина, 2008; осо¬бисте повідомлення: Гащак, Влащенко, Гукасова.

Автор: В.М. Тищенко Фото: С.В. Газарян

Україна туристична

загрузка...

загрузка...