чт.12142017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

КАЖАН ПІВНІЧНИЙ

КАЖАН ПІВНІЧНИЙ

Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)

Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокрилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 24-х видів роду, один з 2-х видів роду та один з 25-ти видів родини в Україні.

Природоохоронний статус виду

Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні

Поширений у бореальній зоні більшої частини Європи. В Україні проходить пд. межа ареалу, ареал обмежений зх. і пн. областями, кілька переважно давніх знахідок відомо з Подніпров'я і Слобожанщини. Карпатська популяція ізольована від пн. частини ареалу.

Чисельність і причини її зміни

Частка виду у колекціях кажанів не перевищує 0,1%. Всі реєстрації виду в Україні є епізодичними і свідчать про вкрай низьку чисельність, яка може бути оцінена з кілька сот особин. Причини зміни чисельності: скорочення чисельності та ареалу виду відбувається по всій Європі, фактори цього не відомі (можна припустити певний зв'язок з розширенням ареалу E. serotinus).

Особливості біології та наукове значення

Пов'язаний з лісовими масивами, природними місцями оселення є узлісся та (у горах) верхня межа лісу. Типовими оселищами є сховища дуплового типу, в підземних місцезнаходженнях в Україні не відомий. Вид загалом осілий і здійснює лише ближні міграції у пошуках зимових сховищ. Схильний до синантропії принаймні на пн. Європи. Полює в сутінках і темряві, живиться в польоті дрібними комахами. Влітку формує материнські колонії, плодить по 1 маляті раз на рік. Статева зрілість настає на другий рік життя. Живе до 5-7 років.

Морфологічні ознаки

Загалом дрібний вид, довжина передпліччя 38-43 мм. Хвіст виступає з уропатагію на 2 хребці. Траґус короткий, найширший у середній частині, майже прямий. «Маски», утвореної темно пігментованою шкірою, вздовж верхньої губи немає; темно-буре забарвлення спини підсилене сріблястими вершинами окремих волос; епіблема вузька, без кісткової перегородки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Вид раніше не мав охоронних категорій в Україні. За останнім зведенням МСОП має категорію LC, Бернська конвенція — ІІ додаток, EUROBATS. Знаходиться під охороною в заповідниках Карпатського регіону та Волино-Поділля. Для ефективної охорони необхідні пошуки і моніторинг місць оселення виду, насамперед у Карпатському регіоні.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Утримання видів Eptesicus в неволі нескладне, проте досвід розведення відсутній, і зусилля доцільно спрямовувати на пошук і охорону природних місцезнаходжень.

Господарське та комерційне значення

Не має.

Основні джерела інформації

Крочко, 1993; Полушина, 1998; Покиньчереда та ін., 1999; Загороднюк, 1999; Годлевська, 2001; Ми-ропольський, 2001; Загороднюк, Годлевська, 2001; Дикий, Сребродольська, 2008.

Автор: І.В. Загороднюк Фото: Й. Фурманкевич

Україна туристична

загрузка...

загрузка...