Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus L.) — найкрупніший серед дроздів, набагато більший за шпака. Зверху рівномірно бурувато-сірий. В польоті добре поміт­ний білий спід крил. Черево також біле, але з багатьма чорними плямами, що рівномірно вкривають низ тіла. Від інших видів дроздів, що мають строкате, біле з темни­ми плямами черево, відрізня­ється такими ознаками: від співочого і білобрового дроздів — більшими розмірами від горобинника — однотон ним сірим верхом.

 

Оселяється в старих ділянках лісу (пере­важно хвойного, рідше — мі­шаного), найчастіше недалеко від узлісся.

Звуки — своєрідна глуха трель «хррр...» або гуч­ний гнусавий крик «кхі... кхі...» Пісня дзвінка, голосна, скла­дається з чистих свистових неквапливих звуків, характер сполучення яких трохи нага­дує такий у співочого і чор­ного дроздів, але співається в нижчих тонах і більш одно­манітно.

В Україні гніздовий птах Полісся, Карпат, Криму і почасти лісостепової зони; на прольотах буває по всій території країни.


    фейсбук