КОРОВАЙКА (Рlegadis) – птах із ряду Лелекоподібні. Занесений до Червоної книги України. Гніздиться в пониззях рік Дунай, Дністер, Дніпро, на Лебедячих островах поблизу Криму і на затоці Сиваш. Селиться колоніями разом з ін. птахами в плавнях із очеретом та в заплавних гаях. Чисельність зменшується, під охороною – в Чорноморському і Дунайському біосферних заповідниках та Кримському природному заповіднику. На Тернопільщині трапляється рідко.

В. Кваша


    фейсбук