с. Колодне Тячівського району

Церква стоїть на невеликому пагорбі в центрі села біля перехрестя головної вулиці й гірського потічка, що оперезує західну межу церковного подвір'я.Цей, один з найдавніших дерев'яних храмів України споруджено в урочищі Одарів у 1470 р. і незабаром перенесено до нинішнього місця. Подальші перебудови, на думку дослідників, виконувались у XVI та XVIII ст., оновлення іконостаса - в 1737 p., а розмалювання нави - наприкінці XVIII ст. Існує й дещо інша версія, згідно з якою церква св. Миколи була головною церквою православного монастиря, колись розташованого на околиці села. Там вона простояла 330 років і в 1800 р. була перенесена на сучасне місце.Тридільна двозрубна основа храму, виконана з грубих дубових плах і поставлена на муровані фундаменти, збереглась до рівня первісних зрубин, тобто до перекриття вівтаря і залому нави та бабинця. Довжина колод (близько 12 м) дала змогу зрубати п'ятистінок нави й бабинця однакової ширини. До нави був прирубаний вужчий прямокутний у плані вівтар. П'ятистінок перекрито стрімким шпилястим дахом, вівтар - дещо нижчим. Кути гребенів даху завершено сигнатурками (нині втрачені). План церкви розбито в гармонійних співвідношеннях, виходячи з діагоналі квадрата. Висотні розміри виведено з плану: висота храму до основ хрестів п'ятистінка дорівнює його довжині, а висота до основи хреста вівтаря - половині загальної довжини церкви.У XVI ст. внаслідок добудови основного об'єму нава стала двоярусною. У 70-х роках XVIII ст. бабинець набув завершення у вигляді вежі з ренесансним верхом і до нього було добудовано двоярусну7 галерею.Незважаючи на багатоетапність формування, церква вражає монументальністю й гармонійністю. Цьому сприяють єдиний для всієї споруди матеріал (деревина), злагоджена динамічна композиція та контраст між великими простими площинами укритих лемехом дахів, стін вежі і зрубів та вибагливими формами різьблених аркад бабинця, верху вежі.Композиція храму ґрунтується на динамічному наростанні об'ємів від короткого невисокого вівтаря до розчленованого широким піддашшям двоярусного основного зрубу та до домінанти споруди - високої стрункої каркасної вежі, врізаної в дах над бабинцем. У рівні заломів 2-го ярусу п'ятистінка на випустах зру-бин кріпиться піддашшя, що переходить у дах вівтаря. З заходу піддашшя спирається на аркаду з різьбленими стовпчиками й підкосами. Над піддашшям звис даху підтримується 2-м ярусом різьблених стовпів галереї. У могутніх іззовні відкритих зрубах стін прорубані маленькі віконечка: по одному - в 1-му, по двоє -в 2-му ярусі нави, одне - з півдня в бабинці, по одному - в трьох стінах вівтаря. Південне й східне вікна вівтаря - первісні, нерозтесані.Інтер'єр храму простий і небагатомовпий: між бабинцем і навою -прямокутний отвір; над навою і вівтарем - коробові склепіння, а над бабинцем -плоске перекриття; маленькі хори біля західної стіни нави; вздовж стін - лави. Головним змістовим та емоційним наповненням інтер'єру є малювання на стінах і стелях нави та вівтаря, а також позолочений різьблений іконостас із живописом, який поновлювався в 1737 р. майстром з Хуста. Нава, за припущенням дослідників, розмальована в кінці XVIII ст. під керівництвом досвідченого майстра Антоні Вали.Пам'ятка реставрувалася в 1970-1971 pp. (митці -О. Єрко, Р. Юсим, М. Сліпченко).

 

Миколаївська церква в с. Колодному має велику історико-архітектурну цінність як одна з найдавніших пам'яток народної архітектури, на прикладі якої простежується еволюція храмового будівництва протягом чотирьох століть. Крім того, вона є дорогоцінною пам'яткою монументального й декоративно-ужиткового мистецтва, рідкісний взірець збереженого настінного малярства XVII-XV1II ст.

3. С. Гудченко

 


    фейсбук