Старіша дерев’яна церква збудована громадою у 1799 (1808) р. на місці давнішої. У 1913 р. на її місці постала існуюча, теж дерев’яна, як говорять старші мешканці села, перевезена з Судової Вишні (?), де стояла з XVII ст. і була розібрана у 1909 р. (мала стінопис). Тепер це тризрубна безверха будівля, вищий двосхилий дах нави якої увінча-ний ліхтарем з маківкою. Стояла зачиненою у 1956—1989 pp.


    фейсбук