Temnostoma meridionale Krivosheina & Mamaev, 1962

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Двокрилі (Diptera), родина — Дзюрчалки або повисюхи (Syrphidae).

Природоохоронний статус
Вразливий вид.

Ареал виду і його поширення в Україні
Європейсько-кавказький вид. Відомий з Румунії, Угорщини, Франції, Данії, Німеччини, Швеції, Чехії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Сербії, Люксембурга, України, Росії та Грузії. В Україні його знайдено тільки в Закарпатті та Донецькій області, де знаходиться одне з його типових місцезнаходжень.

Чисельність і причини її зміни
Дуже низька, відомі лише поодинокі екземпляри. Зустрічається разом з іншими трьома ширше розповсюдженими і водночас нечисленними видами роду, але ще рідше. У Німеччині на 100 екземплярів імаго пилкоротиць (4 види) є наявним тільки 3 екземпляри T. meridionale). Пні та колоди, що заселені личинками різних видів роду, зустрічаються дуже рідко, в той же час кількість личинок у цьому випадку може бути значною. Лімітуючим чинником є наявність перестійних дерев листяних порід у природних лісах, а також вік та непорушність останніх.

Особливості біології та наукове значення
Імаго зустрічаються по узліссях і галявинах різних листяних та мішаних лісів, зрідка — хвойних. Личинки мешкають у пнях та колодах дерев. Імаго живляться на квітках Inula britannica L. та селерових. Личинки є ксилобіонтами. Типову серію виду виведено з букової колоди (Fagus orientalis Lipsky), але, судячи з ареалу виду, личинки мешкають не тільки в буці. Личинки інших видів роду зустрічаються в гниючій, вологій, але ще по-рівняно твердій деревині різних листяних порід дерев (береза, клен, липа, бук, дуб), в яких проточують розгалужені ходи круглого перетину. Часто личинки різних видів роду зустрічаються разом. Біологія розмноження вивчена слабко. Імаго зустрічаються навесні та влітку. Метаморфоз одного з видів роду триває 2 роки.

Морфологічні ознаки
Великі чорно-жовті смугасті мухи з чорними передніми ногами. Забарвлення тіла дуже подібне до ос родини Vespidae. Від інших палеарктичних видів підроду Temnostomoides Krivosheina, 2005 вид відрізняється в першу чергу забарвленням середньоспинки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Не здійснювалися. Потрібні виявлення і охорона лісів, де мешкає вид, а також наявність в таких лісах перестійних дерев, пнів тощо.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське або комерційне значення
Відомостей немає.

Основні джерела інформації
Derksen, 1941; Кривошеина, Мамаев, 1962; Кривошеина, Мамаев, 1967; Аникина, 1972; Siitan, 1979; Doczkal, 1996; Попов, Усова, Абалёшева, 2002; Кривошеина, 2005; Speight, 2007.


    фейсбук