Callicera macquarti Rondani, 1844

Таксономічна належність
Клас — Комахи (Insecta), ряд — Двокрилі (Diptera), родина — Дзюрчалки або повисюхи (Syrphidae).

Природоохоронний статус
Зникаючий; можливо, зниклий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні
Субтропічний вид з невеликим диз'юнктивним ареалом. В Україні мешкає тільки в Криму, на його пд. березі (смт. Нікіта, Семидвор'є), поза межами Криму знайдено тільки на Чорноморському узбережжі Кавказу у межах Краснодарського краю Росії (м. Лазаревське) та Абхазії (м. Сухумі).

Чисельність і причини її зміни
Не вивчено. Вид вкрай рідкісний, відомий по одиничних знахідках в усьому ареалі. В Україні відомий тільки за трьома самками, зібраними у 1886 та 1910 рр. Подібна ситуація є типовою і для інших видів роду. Так, у Швейцарії екземплярів C. aurata (Rossi, 1790) немає в зборах з 1964, а C. aenea (Fabricius, 1781) — з 1958 року. Основним лімітуючим чинником є стан широколистяних лісів на пд. узбережі Криму, зокрема, наявність старих дерев.

Особливості біології та наукове значення
Біотопи/яруси перебування. У Криму мешкає у широколистяних лісах та рідколіссях нижнього лісостепового поясу пд. макросхилу Кримських гір. Характер живлення. Біологія практично невідома. Личинки, мешкають, імовірно, як і у вивчених видів роду, в дуплах листяних дерев, де живляться гнилою деревиною. Біологія розмноження: відомостей немає. Імаго літають у вересні, на Кавказі - до жовтня.

Морфологічні ознаки
Красивий та великий вид, який можна легко діагностувати за екзотичним виглядом. Види роду добре вирізняються серед інших дзюрчалок довгими вусиками (з чорними члениками і білим кінчиком) та золотистим з металевим полиском, забарвленням тіла.
Від близького виду C. aurata (Rossi, 1790), що також мешкає в Україні і теж дуже рідкісний, відрізняється дрібнішими розмірами, будовою вусиків та іншими ознаками.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Не здійснювалися. Треба продовжити пошуки виду в Криму з метою вивчення його біології. Заходи охорони мають бути аналогічними таким для листяних аборигенних південнобережних лісів Криму (припинення безконтрольних вирубок, особливо старих дерев).

Розмноження у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське або комерційне значення виду
Відомостей немає.

Основні джерела інформації
Зимина, 1982; Speight, Зимина, 1986; Speight, 1991; Maibach, 1992; Попов, 1999; Попов, 2003.


    фейсбук