Axonolaimus sera Tchesunov, 1976

Таксономічна належність
Клас — Нематоди (Nematoda), ряд — Арелайміди (Araelaimida).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Гирлові ділянки річок пд. Євразії. В Україні — пониззя Дніпра.

Чисельність i причини її зміни
60-10000 особин на 1 кг сирої маси рослин. Причини зміни чисельності: забруднення водойм, руйнування біотопів бентосу.

Особливості біології та наукове значення
Бентос, піщані ділянки на глибині 0,3-1,5 м. Статевозрілі особини зустрічаються переважно на макрофітах, личинки — на ґрунті.

Морфологічні ознаки
Кутикула гладенька. На передньому кінці тіла є два кола щетинок. Ротова порожнина має вигляд двох тригранних пірамід, складених основами. Довжина тіла самки 0,89–1,5 мм, самця — 0,78-0,90 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.


    фейсбук