Перша в Україні газета "Львівський кур'єр" вийшла польською мовою у 1749 році у Львові. У 1792 році почала виходити (також польською мовою) перша в Україні і в усьому слов'янському світі щоденна газета ("Патріотична газета політиків"). Редагував її українець за походженням Микола Гарасевич. Початок української періодики пов'язаний з виходом у Харкові газети економічно-комерційного характеру "Харківський щотижневик" (1812 рік). У1816 році тут же з'явилося відразу два перших журнали. "Харьковский Демокрит" став одночасно першим в Україні журналом сатири та гумору, а "Харьковский вест-ник" - першим в Україні літературно-художнім, науковим та громадсько-політичним журналом.

У1827 році почав виходити "Одесский вестник" з літературними і господарськими додатками, в 1835 році - перша газета в Києві "Киевские обьявления". Перший в Україні альманах було видано в Харкові у 1831 році під назвою "Украин-ский альманах". Видавали його І. Срезневський та І. Розковшенко. Найбільш популярними в 30-40-х роках XIX століття були також видання типу альманахів "Утренняя звезда", "Киевлянин", "Сніп", "Ластівка", "Молодик", "Южный русскій зборник". З 1838 року в усіх губернських центрах України почали виходити офіційні "Губернские ведомости". В 1861-1862 роках у Петербурзі виходив перший український літературно-художній і громадсько-політичний журнал "Основа". На Західній Україні першим українським журналом були "Вечорниці" (1862-1863 роки). Серед популярних журналів того часу слід назвати "Киевскую старину" (виходив з 1882 по 1907 рік), "Друг", "Громадський друг", "Світ", "Народ" та інші.

Серед засновників і редакторів газет, журналів, альманахів було чимало відомих письменників, громадських і політичних діячів. У1861-1863 роках Л. Глі-бов видавав щотижневу газету "Черниговский листок". Важливою подією для Західної України було видання М. Шашкевичем, І. Вагилевичем та Я. Головаць-ким альманахів "Русалка Дністровая" (1837 рік) і "Вінок русинам на обжинки" (1846-1847 роки).

У1878-1882 роках М. Драгоманов видавав у Женеві збірник "Громада" і журнал під тією ж назвою (за участю І. Франка). У 1885 році Ю. Федькович видавав газету "Буковина". З 1898 року у Львові почав виходити "Литературно-науковий вісник", зусиллями редакторів І. Франка, О. Маковея, В. Гнатюка перетворений на провідне видання українських письменників і вчених. У 1918 році, після встановлення в Україні влади Центральної Ради, видавалося українською мовою 60 газет, російською - 227, іншими мовами - 24. У1935 році україномовних газет виходило I960, російською мовою - 478, іншими мовами - 10. У 1950 році українською мовою виходило 972 газети і 72 журнали, російською відповідно 1343 і 88, іншими мовами - 15 газет. У 1985 році в Україні видавалося 1799 газет разовим накладом 23 мільйони примірників і 209 журнальних видань річним накладом 170 мільйонів примірників. Нині в Україні зареєстровано понад чотири тисячі видань різної форми власності, різних жанрів, типів, періодичності.

Серед інформаційних агентств України найбільш відомими є "Укрінформ" (Українське національне інформаційне агентство), Українська незалежна інформаційна агенція "Республіка" (УНІАР), інформаційне агентство "Інтер-факс-Україна", українське незалежне інформаційне агентство "Новини" (УНІАН) та інші. Вони мають своїх кореспондентів у всіх областях України та за кордоном, розповсюджують пресову, радіо-, фото-, відео- та телевізійну інформацію в Україні та поза її межами, видають бюлетені українською та іноземними мовами.

Провідні газети - це "Голос України", "Урядова газета", "Кур'єр", "Правда України", "Робітнича газета", "Сільські вісті", "Независимость". Великою популярністю читачів користуються такі журнали, як "Берегиня", "Березіль", "Вітчизна", "Віче", "Всесвіт", "Дзвін", "Діловий вісник", "Дошкільне виховання", "Жінка", "Київ", "Київська старовина", "Кур'єр ЮНЕСКО", "Людина і праця", "Людина і світ", "Основа", "Пам'ятки України", "Початкова школа", "Ранок", "Рідна природа", "Рідна школа", "Розбудова держави", "Слово і час", "Сучасність", "Україна", "Українська культура", "Український театр", "Філософська і соціологічна думка", "Економіка України".


    фейсбук