Звичайна вівсянка (Emberiza citrinella) — птах завбільшки з горобця. Легкорозпізнається в природі по яскраво-жовтих грудях і голові (самець,- у самки і моло­дих птахів забарвлення жов­тувато-сіре). По боках буро- чорного хвоста є білі сму­ги, які особливо добре по­мітні, коли птах злітає. В цей час також привертає ува­гу коричнево-руде над хвіст я.

Оселяється на уз­ліссях, в молодих насаджен нях. на порубах і зарослих галявинах у лісі.

Звичайно, співаючи, птах сидить майже нерухомо на гілці, верхівці дерева або куща. Звуки — протяжний тонкий свист «сзііі...». Самець, крім того, має дуже характерну весняну піс­ню: «зінь зінь-зінь-зінь-зі-зііі» (склад «зінь» повторюється разів 6, а останній склад про­тяжний і звучить на посту­пово дедалі нижчих нотах).

В Україні — осілий, почасти мандрівний взимку птах на всій території, крім південних районів степової зони, де (Чорноморський заповідник) відмічається лише як проліт­ний зимуючий і дуже рідко гніздуючий вид.

 


    фейсбук