РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА у місті Лохвиці. Зведена 1763–1771 на кошти П. Калнишевського на місці попередньої, що згоріла. Будувалася майстрами І. Бродацьким і В. Волошиненком на зразок Троїцької церкви в Лубнах. Дерев’яна, хрещата в плані, п’ятиверха. Іконостас виконав житель села Бибці козак П. Васильєв, який за контрактом забов’язався: «иконостас малярскою і золотарскою роботами іздйлать... золотом червоним, а поле между тем имеющоеся серебром, а по серебру баканом веницейским покрывать. На гладком золоценню містами, где широко, церковного золотою ж здолать на намести их и на всех иконах венецкими красками добрыми и растворенным золотом, гдъ только надобно бедет также во внутръ церкви всь стени и верхи выбелить, а в банях склепения помальовать...». У справі будівництва церква згадується також іконописець Шушлянський. Не збереглася.

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА у Полтаві. Перша дерев’яна церква згоріла 1771. На її місці 1775 Луценком і Лаврентієвим була збудована нова дерев’яна церква, яка існувала до 1896 (перенесена до села Новопарафіївки Костянтиноградського повіту). 1896–1899 на Подолі зведено муровану церкву у псевдовізантійському стилі. Одноверха, хрещата у плані, південні і північні рамена завершені півкруглими екседрами. Між ними і апсидою вбудовано невеликі прямокутні у плані об’єми. Масивний центральний четверик увінчано світловим куполом на круглому барабані. З західного боку сполучалася з багатоярусною дзвіницею. Діяла церковнопарафіяльна школа. 1931 церква закрита і згодом розібрана.

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА у Василівні (тепер село Гоголеве Шишацького району). Збудована 1821 на території Гоголів-Яновських садиби батьками М. В. Гоголя, яких згодом було поховано біля церкви. Мурована, хрещата в плані, увінчана півсферичним куполом на восьмигранному барабані. У 20-х pp. 19 ст. збудовано дзвіницю і огорожу. 1896 поруч споруджено церковнопарафіяльну школу. Церква не збереглася, розібрана 1959.


    фейсбук