СИМЕОНІВСЬКА ЦЕРКВА в селі Топчіївці Чернігівського району. Побудована 1814–1815 в східній частині села на Півночі від Вокзальної вулиці, за колишньою садибою Горовенка (тепер початкова школа) і будинком колишньої церковнопарафіяльної школи. Мурована, тридільна, безстовпна. Головний вхід оздоблено чотириколонним портиком. Центральний четверик увінчано півсферичним куполом на восьмерику. В інтер’єрі збереглися фрагменти олійного стінопису, різьблені дерев’яні деталі декору.


    фейсбук