СІВЕРСЬКИЙ МОНАСТИР – 12–13 ст. у Чернігові. Серед чернігівських монастирів, що в середині17ст. одержали гетьманські універсали на маєтності, поряд з Іллінським, Борисоглібським, Єлецьким, Успенським і П’ятницьким згадується Сіверський монастир. Монастир знаходився на відрозі високої правобережної заплавної тераси річки Десни між Єлецьким і Іллінським монастирями. Центральною спорудою монастиря був невеликий 4-стовпний триапсидний храм з притвором, зведений з цеглиплінфи. Від церкви збереглися фундамент, частково підлога з полив’яних плиток у вівтарній частині. Загальноплановою структурою, об’ємною композицією, декоративним оформленням пам’ятка нагадує П’ятницьку церкву, що й дозволило датувати її початком 13 ст. Це підтверджується й розмірами плінфи. Тут же виявлені сліди давніх печер, досліджено ряд поховань 12–13 ст.


    фейсбук