СИБЕРЕЖ – давньоруське поселення 9–14 ст. Розміщене на західній околиці села Сибереж Ріпкинського району. Цілком можливо, це рештки давньоруського городища, а селище, що до нього примикає, було його посадом. На поселенні виявлений культурний шар потужністю 0,4–0,8 м. На окремих дільницях пам’ятки відмічені скупчення криці і металевих шлаків. Тут у великій кількості виявлена кружальна кера; міка 9–13 ст., а також окремі фрагменти кераміки 2-ї половини 13–14 ст., шматки шиферу, плінфи, уламки амфор, точильні бруски, фрагменти скляних браслетів, намисто, ножі, прясла. Крім того, знайдено поясні пряжки, фібули, псалії, наконечники стріл, рибальські гачки, блешні, ключі, замки, уламок срібного енколпіона, дві шиферні плити від гробниці. На окремих ділянках лівого й правого берегів зустрічаються ранньослов’янська ліпна кераміка (середина 1 тис. н. е.), а також поодинокі фрагменти ліпної роменської кераміки 9–10 ст.


    фейсбук