РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА –в селі Вовчок Козелецького району. Збудована 1807–1808 на розвилині трьох доріг уцентрі села. Мурована, хрестоподібна, однобанна. Ззаходу поєднується з круглою в плані двох’ярусною дзвіницею, вкритою напівциркульною банею. Південне й північне рамена хреста завершують трикутні фронтони. Західний, південний і північний входи прикрашеновідкритими ганками з двоколонними портиками. Зразок культової архітектури початку 19 ст. на Чернігівщині;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Жовтневому Коропського району. Збудована 1796 на замовлення П. М. Юркевича. Мурована, мала один верх (не зберігся), наближається до споруд тетраконхового типу. З Півдня, Півночій Заходу до центрального четверика прибудовано квадратні в плані, замість напівкруглих, об’єми, нижчі від основного. Фасади насичені декором. В інтер’єрі збереглися фрагменти стінопису 18–19 ст. У 1-й половині 19 ст. з північно-західного боку зведено багатоярусну дзвіницю у формах класицизму. 1-й ярус – четверик, решта – циліндричної форми, вінчання не збереглося. Церква – маловідомий зразок мурованої монументальної архітектури Чернігівщини кінця 18 ст., який поєднує стилістичні риси барокко і класицизму;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Загребеллі Сосницького району. Збудована 1870. Дерев’яна, хрещата в плані, обабіч гранчастої апсиди приміщення ризниці та паламарні. Південна і північна дільниці мають окремі входи, орієнтовані, як і центральний. Рамена просторового хреста завершено трикутними розписаними фронтонами. Увінчана однозаломною банею на восьмерику з глухим ліхтариком. Ззаходу поєднується з триярусною дзвіницею. В інтер’єрі збереглися олійні розписи та іконостас кінця 19–початку 20 ст.;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Количівці Черніівського району. Збудована 1788, добудована 1885. Дерев’яна, п’ятизрубна з притвором і двох’ярусною дзвіницею типу четверик на четверику з західного боку. Увінчана однозаломною банею на восьмерику. Зберігся триярусний іконостас, деякі ікони що датуються 18 ст. В середині дзвіниці збереглися написи, а на 2-му ярусі–різьблений силует п’ятиярусної наметової дзвіниці. Церква – маловідомий зразок дерев’яної монументальної архітектури Чернігівщини кінця 18 ст.;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в місті Мені. Збудована 1801–1804. Дерев’яна, хрещата, одноверха. Вівтар, південний і північний рукави – п’ятигранні, бабинець – квадрат. Крім головного вівтаря, споруда мала ще два менші бокові. Четверик центральної дільниці переходив у вагомий восьмерик, на який спирався двозаломний верх. У спокійних пропорціях та деталях пам’яткиа відчувався вплив архітектури доби класицизму (не збереглася);

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Оболоння Коропського району. Споруджена 1800–1801 у формах провінційного ампіру. Мурована, дев’ятидільна, хрещата, чотиристовпна, однобанна з двох’ярусною дзвіницею над західним притвором. Приміщення між рукавами хреста мають окремі входи, спрямовані, як і центральний. У 1-му ярусі дзвіниці – головний вхід;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Полові Прилуцького району. Збудована 1811 в стилі класицизму. Мурована, хрещата в плані. Між апсидою і північним та південним раменами просторового хреста вбудовано невеликі об’єми паламарні й ризниці. Центр, четверик увінчано півсферичним куполом на круглому барабані, фасади – трикутними фронтонами. В середині збереглися залишки олійного розпису. Перед головним входом – дерев’яна багатоярусна дзвіниця (єдина, що збереглася на Чернігівщині до наших днів). Зі східного боку – вхід з чотириколонним портиком. Зведена 1880–1882 (про це свідчить напис на стіні 3-го ярусу);

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Суличівці Ріпкинського району. Збудована 1786 на місці дерев’яної церкви і залишках мурованої невідомої споруди оборонного призначення (перший ярус сучасної дзвіниці і склеп під нею). Первісна назва – церква Різдва Христового. Сучасну назву одержала після відновлення 1893. Мурована, тридільна, однобанна, нагадує тип традиційного дерев’яного тризрубного храму. Дільниці квадратні у плані. Мала бароккову баню, згодом замінену покриттям півсферичного абрису. Мурованим переходом з’єднана з двохярусною дзвіницею з наметовим вінчанням перед західним фасадом;

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в селі Шептаках Новгород-Сіверського району. Збудована 1774 на кошти К. Г. Розумовського. Дерев’яна, дев’ятизрубна, одноверха. В основі плану –рівнораменний хрест, що складався н центр, квадрату, чотирьох рукавів (квадратів, рівновеликих центральних, але зі зрізаними зовнішніми кутами) і квадратних приміщень у кутах між рукавами (меншого розміру, також із зрізаними зовнішніми кутами). При побудові об’ємів витримано принцип центричної композиції мас. Чотири міжрукавні зруби найнижчі, зруби стін рукавів вдвоє вищі за них. Над квадратом центрального зрубу підносився витягнутий догори, тризаломний верх (не збереглася);

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЦЕРКВА в Чернігові. Розташована на території села Масани (Новозаводський район).Збудована 1648. Дерев’яна, хрестоподібна з прямокутним вівтарем. Увінчана банею навосьмерику з ліхтариком (до села перенесено у 1-й пол. 18 ст.).Під час перебудов 1786 з заходу зведено двох’ярусну квадратну в плані дзвіницю цього храму.В 1942 біля церкви гітлерівці закатували і спалили 14 жителів села, про що свідчив надпис з північного боку 2-го ярусу дзвіниці. Розібрана 1986.

 


    фейсбук