ВВЕДЕНСЬКА ЦЕРКВА Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові. Збудована 1677–1679 як трапезна, на Півдні від Троїцького собору. Безстовпна, однонефна, з гранчастою апсидою. Вертикалі бароккових бань надцентр, частиною та апсидою врівноважує з Заходу видовжений трапезний зал з допоміжними службами. Насичений декор північного фасаду, звернутого до собору, підкреслює різне функціональне призначення приміщень. Єдина двокупольна церква, що збереглася на Лівобережжі (форму верхів змінено внаслідок відбудови після пожежі 1808). За виразністю форм належить до кращих пам’яток доби барокко на Україні.


    фейсбук