с Крайникове Хустського району

Зведена в 1668 р. дерев'яна церква розміщена в центральній частині села в оточенні велетенських дерев, через що на рівнинному рельєфі сприймається лише з найближчих місць.Композиційну основу будівлі становить квадратна в плані нава та прямокутні, витягнуті в поперечному напрямку приміщення бабинця й вівтаря, які прилягають до центрального зрубу відповідно з заходу та сходу. Західний та центральний зруби мають однакову ширину й об'єднані в основі піддашшям, а в завершенні - спільним двосхилим дахом, завдяки чому сприймаються ззовні як єдиний неподільний об'єм. Східна частина споруди не має піддашшя й перекрита звичайним трисхилим дахом, помітно поступаючись центральному об'ємові за висотою. Ця особливість будівлі, помножена на ускладнення західної частини високою каркасною вежею та двома галереями, надає її композиції підкреслено асиметричного характеру. Незважаючи на типовість такого вирішення в традиційному церковному будівництві Закарпаття, пов'язану з помітним поширенням тут стилістичних засад готики, архітектура Михайлівської церкви та її окремих елементів (завершення західної вежі, своєрідні вікна-бійниці західного зрубу, фігурні кронштейни тощо) вирізняється індивідуальним ха-рактером і вишуканістю декоративно-пластичного вирішення. Аналогічні риси притаманні й інтер'єрові будівлі, де особливо слід виділити настінні малювання, а також твори монументального мистецтва XVII-XVIII ст. Поруч з церквою розташована двоярусна каркасна дзвіниця.

В. Т. Завада

 


    фейсбук