У 1507 р. в селі вже існувала парафіяльна церква. Попередня дерев’яна, збудована у 1671 р. була тризрубною триверхою. Над вівтарем і навою здіймалися тризаломні верхи, а над бабинцем — з одним заломом, в якому була влаштована дзвіниця. Будівля простояла до початку XX ст. У 1903 р. зведена існуюча дерев’яна, хрещата в плані церква за проектом архітекта Василя Нагірного. Великий світловий восьмерик її нави вкритий грушастою банею з ліхтарем і маківкою. Надзвичайно цікавою є дерев’яна дзвіниця, збудована перед 1779 р. За переказами, перенесена сюди з села Ісаї. Триярусна, у формі піраміди, кожен наступний ярус менший від попереднього. Зрубні перший (комора) і другий (кап-лиця, ймовірно, Покрови Пр. Богородиці, що згадується в тематизмі 1879 р.) яруси оточені арковими галереями. Третій арковий ярус стовпової конструкції вкритий низьким восьмибічним наметом на дуже низькому восьмерику. Дзвіниця відреставрована у 1970 р. (архіт. Ігор Старосольський, Іван Могитич).


    фейсбук