Turricaspia lincta Milaschevich, 1908

Таксономічна належність
Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Рісоіподібні (Rissoiformes).

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні
Поширений в гирлах великих річок, лиманах і прибережних озерах Північно-Зх. Причорномор'я. Ендемік Азово-Чорноморського басейну.

Чисельність і причини її зміни
Вид формує постійні популяції невеликої щільності (зазвичай від 2 до 30 особин на 1 м2). До різкого зменшення чисельності або навіть повного знищення виду може призвести замулення та забруднення води, значне падіння рівня води в дельтах річок і лиманах внаслідок зарегулювання і забирання води на господарські потреби.

Особливості біології та наукове значення
Молюски населяють неглибокі ділянки річок, мешкають на щільних ґрунтах (піску, глині та ін.) з помірною кількістю мулу. Максимальна солоність, при якій вид зустрічається в Дніпровсько-Бузькому лимані — 8 %о.

Морфологічні ознаки
Черепашка овально-башнеподібна, струнка, з 8-8,5 помірно здутими обертами, які розділені доволі глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,7 раза. Останній оберт складає майже половину висоти черепашки. Скульптура складається лише з чітких ліній наростання. Устя овальне, дещо скошене. Висота черепашки більша за висоту устя в 3,5-3,7 рази. Пупок закритий. Висота черепашки — 10-11 мм, ширина — до 4 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення
Вид має певне значення для господарства як складовий елемент харчового раціону риби та деяких навколоводних птахів.

Основні джерела інформації
Алексенко, Старобогатов, 1987; Алексенко, 1992; Анистратенко, Алексенко, 1994; Анистратенко, Стадниченко, 1995.


    фейсбук