Lymnaea pachyta Westerlund, 1890

Таксономічна належність
Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні
Дельта Волги у прибережжі острова Бухтовий. В межах України знайдено лише в Криму.

Чисельність і причини її зміни
Точних даних про чисельність виду немає. Фактори, які впливають на численність, не вивчено, оскільки вид зустрічається дуже рідко.

Особливості біології та наукове значення
Вид населяє занурену вищу водну рослинність на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм, в тому числі ті, які часто пересихають влітку та калюжі.

Морфологічні ознаки
Черепашка невелика, високо-конічної або яйцеподібноконічної форми, помірно тверда. Обертів — до 6, вони сильно здуті (майже ступінчасті), розділені глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 1,7 рази. Останній оберт складає близько 0,8 висоти черепашки. Поверхня черепашки лискуча, з тонкими лініями наростання. Устя яйцеподібне, його висота складає 0,5 висоти всієї черепашки. Пупок повністю закритий. Висота черепашки — до 11,5 мм, довжина — 20-25 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення
Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.


    фейсбук