Lymnaea clavata Westerlund, 1885

Таксономічна належність
Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні
Пд. Франція, Пн. Африка, річки Балтійського моря. В межах України знайдено лише в р. Зх. Буг.

Чисельність і причини її зміни
Чисельність виду дуже низька. За наявними даними — приблизно 1 особина на 20 м2. Фактори, які впливають на численність, не досліджені, оскільки вид зустрічається в межах всього ареалу доволі рідко.

Особливості біології та наукове значення
Вид мешкає на зануреній вищій водній рослинності на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм.

Морфологічні ознаки
Черепашка башнеподібна, доволі міцна, з 6-6,5 слабко здутими обертами, які розділені помірно глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,5-2,6 рази. Останній оберт складає близько 0,6 висоти черепашки. Поверхня черепашки шорстка, але без оформленої скульптури, має лише чіткі лінії зупинки наростання. Устя загострено-яйцеподібне, його висота складає 0,4 висоти всієї черепашки. Пупок у вигляді доволі широкої, але короткої щілини. Висота черепашки — 22-25 мм, довжина — до 25 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони
Відомостей немає.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення
Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.

Основні джерела інформації
Круглов, Старобогатов, 1981; Березкина, Старобогатов, 1988.


    фейсбук