Першою відомою бібліотекою в Київській Русі була бібліотека Софійського собору в Києві, заснована в 1037 році Ярославом Мудрим. На думку дослідників, бібліотека налічувала понад 950 томів. З XI століття почалося створення одного з найбільших сховищ рукописних та друкованих книжних скарбів на території сучасної України - бібліотеки Києво-Печерського монастиря (стародавня частина її фондів була знищена під час пожежі 1718 року). У XVII столітті була заснована бібліотека при Києво-Могилянській колегії. У другій половині XVIII століття бібліотека Київської академії налічувала близько 12 тисяч томів (П. Могила передав бібліотеці понад дві тисячі книг). Створювалися також бібліотеки при Львівському, Київському, Чернігівському, Луцькому, Острозькому братствах.

Найстарішою з діючих бібліотек України можна вважати Наукову бібліотеку7 Львівського університету, засновану у 1608 році при колегії єзуїтів. Пізніше бібліотеки засновувалися і при інших університетах: Харківському (1805 рік), Київському (1834 рік), Новоросійському (1865 рік), Чернівецькому (1875 рік). Великими зібраннями книг славилися бібліотеки Ніжинської гімназії вищих наук і Рішельєвського ліцею.

У XIX столітті у багатьох містах України починають діяти публічні бібліотеки, а дещо пізніше з'являються і народні, розраховані на широкий загал. Перша публічна бібліотека в Україні з'явилася в Одесі у 1830 році. Це була приватна платна "бібліотека читання" при книгарні одеського книгопродавця Клочко-ва. Бібліотека включала близько 1000 книг, які можна було одержати під грошову заставу або купити в книгарні.

Перше бібліографічне товариство на території України було створено у Львові в 1909 році при Науковому товаристві імені Т. Шевченка. Ця бібліографічна комісія об'єднала багатьох літературознавців та науковців і видала сім томів "Матеріалів до української бібліографії".

У 1913 році в Україні налічувалося 3153 бібліотеки з фондом близько двох мільйонів екземплярів.

У 1918 році при Академії наук було засновано Національну бібліотеку Української держави, яка незабаром за кількістю та якістю книжок могла конкурувати з кращими бібліотеками Європи. В ній нараховувалося понад мільйон видань. Згодом до неї влилися найцінніші зібрання в Києві, а в 1935 році бібліотека об'єдналася з бібліотекою Академії наук України і почала називатися Публічною бібліотекою УРСР з книжковим фондом понад п'ять мільйонів томів, численними стародруками, рукописами та неосвоєними фондами. Починаючи з 20-х років в Україні утворилася досить розгалужена бібліотечна мережа - бібліотеки при навчальних закладах, організаціях, наукових та громадських товариствах, заводах, клубах, колгоспах тощо. На початку 90-х років в Україні діяло близько 25300 масових та універсальних наукових бібліотек з фондом понад 400 мільйонів одиниць зберігання, з яких більше третини складють книжки і журнали українською мовою. Нині найбільшими бібліотеками в Україні є Центральна наукова НАН України імені

В. Вернадського (близько 13 мільйонів одиниць зберігання). Національна парламентська бібліотека у Києві, Харківська наукова бібліотека імені В. Королен-ка, Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника, Одеська наукова бібліотека імені М. Горького, науково-технічна, медична наукова, сільськогосподарська, історична бібліотеки України та багато інших.

Нині в Україні діє близько 22 тисяч бібліотек. Фондами державних масових бібліотек сьогодні користуються майже 70 відсотків населення. Верховна Рада України прийняла низку галузевих законодавчих актів, зокрема Закон України про бібліотеки.

Бібліотеки стають інформаційними центрами, де відкриваються відділи естетичного виховання, національної книги, теологічної літератури, психологічних і соціальних досліджень тощо.


    фейсбук