Першу мануфактуру з виробництва суконних тканин в Україні було створено в 1722 році в селі Ряшках (Чернігівщина). У XIX столітті збудовано суконні фабрики в Дунаївцях (Хмельниччина), Богуславі (Київщина), Харкові і Сумах. На початку XVIII століття з мануфактур стала розвиватися і шовкова промисловість. Потім це виробництво занепало. Нині в Україні працює єдиний комбінат натурального шовку (Київ), який випускає легкі тканини -крепдешин, креп-жоржет тощо. 

Перші підприємства конопледжутової промисловості фабрично-заводського типу було споруджено в кінці XIX століття - мішкову фабрику в Одесі (1885 рік) і канатний завод в Харкові (1896 рік). Нині Одеська джутова фабрика та Харківський канатний завод дають 98 процентів конопледжутової промисло-: вості в республіці.

І Перші заводи шкіряної промисловості в Україні було збудовано в середині і другій половині XIX століття в Києві (1845 рік), Бердичеві (1874 рік). У1912 році ; діяло 36 переважно кустарних підприємств, розміщених, в основному, в Хер-I сонській і Київській губерніях. У1913 році нараховувалося всього дев'ять взутій тєвих напівкустарних фабрик і три військовообмундирувальні майстерні. Пер-I шу хутрову фабрику споруджено у Харкові у 1931 році, г У промисловому комплексі України легка промисловість посідає четверте місце серед галузей. В Україні випускається щорічно близько 300 мільйонів квадратних метрів тканин усіх видів, близько 60 мільйонів штук трикотажних виробів і 40 мільйонів пар взуття. Загалом підприємства легкої промисловості діють в кожному обласному і практично в усіх районних центрах.

 


    фейсбук