Ворскла впадає в Дніпродзержинське водосховище з лівого боку. Довжина - понад 400 км. В середній і нижній течії Ворскла протікає по території України. Широка заплава зайнята лугами, які чередуються листяними лісами, болотами й торфовищами. Правий берег переважно високий, порізаний численними ярами й балками, лівий - низький, складений пісками з домішкою мулу. Річка тече переважно одним руслом, кількість староречищ збільшується до гирла. Гирло Ворскли залито водами Дніпродзержинського водосховища. Її русло в багатьох місцях перегороджено греблями, що змінило природний характер річки.

Риби Ворскли представлені переважно горчаком, уклеєю, піскарем, пліткою, єльцем і деякими іншими видами. Усач, рибець, судак і карась зустрічаються одиничними екземплярами. Рідко ловляться щука, жерех, лин, подуст і лящ. У гирлової частини ріки й в прилеглій до неї затоці переважають окунь, плотва, червоноперка, язь, ялець, вівсянка, жерех, уклея, щука, лин, густера, лящ, короп і судак.


    фейсбук