чт.12142017

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

ВУХАНЬ ЗВИЧАЙНИЙ

ВУХАНЬ ЗВИЧАЙНИЙ

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)


Таксономічна належність

Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко¬крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 8-ми видів роду, один з 2-х видів роду фауни в Україні.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Поширений на більшій території Євразії, на Кавказі, у пн. Африці. В Україні поширений по всій території, окрім степових р-нів, ізольовано у Гірському Криму. Найбільш су¬цільним є ареал у Поліссі.

Чисельність і причини її зміни
Низька, в Україні відомо близько 100-200 знахідок, як літніх, так і зимових, які склада¬ють до 4% від обсягу колекцій кажанів, така ж частка виду у зимових скупченнях кажанів. Загальний розмір популяції — кілька десятків тисяч особин. Причини зміни чи¬сельності: знищення дуплистих дерев. У підземних сховищах несприятливим чинником є непокій.


Особливості біології та наукове значення
Типовим місцем оселення є мішані та шпилькові ліси, а також заплавні і байрачні ліси і лісопарки. Оселяється в дуплах дерев, у суворі зими зустрічається в підземеллях (часто у привхідних залах). Великих скупчень не утворює. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку і восени формує мате¬ринські колонії чисельністю 15-30 особин. Осілий, здійснює лише локальні сезонні міграції. Восени нерідко відмічають у штучних гніздівлях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах на просіках, узліссях і в садках, часто збирає поживу з субстрату (стовбури і гілки дерев). Статевої зрілості до¬сягає на 2 рік життя, плодить раз на рік по 1 малечі. Природний регулятор чисельності комах та індикатор мало порушених лісових фауністичних угруповань.


Морфологічні ознаки
Загальні ознаки типові для роду: вуха великі (понад 30 мм), зрослі при основі, хутро спи¬ни світло-буре. Видові ознаки: над очима є великі (більші за око) бородавки; кінець мор¬ди позаду ніздрів роздутий; вільний палець крила довгий (6,2-7,2 мм); вершини траґусів світлі; черево з жовтим відтінком, пеніс вузь¬кий; передпліччя — 36-41 мм.


Режим збереження популяцій та заходи з охорони
За останнім зведенням МСОП має категорію LC, EUROBATS, Бернська конвенція — ІІ дода¬ток. Знаходиться під охороною в заповідни¬ках усіх природних зон. Ефективна охорона може бути досягнута при створенні великих заповідних масивів у зоні мішаних лісів та охороні природних сховищ.


Розмноження та розведення у спеціально створених умовах
Загалом вид нескладно утримувати в неволі, проте досвід розведення не відомий.

Господарське та комерційне значення
Не має.


Основні джерела інформації
Полушина, 1998; Стрелков, 1988a, б; Загороднюк, 1999, 2001а; Жила та ін., 2001; Загороднюк, Год¬левська, 2001; Kiefer et al., 2002; Zagorodniuk, Postawa, 2007.

Україна туристична

загрузка...

загрузка...