Місто обласного підпорядкування, розташоване в центральній частині Донецької області за 13 кілометрів на північний схід від Донецька. Макіївка — складова частина най-більшої в Україні Донецько-Макіївської агломерації. Місто перетинається магістральними, залізничними й автомобільними шляхами, якими здійснюються перевезення в усі райони Донбасу, України і Росії. Населення міста обслуговують 228 автобусів і 312 мікроавтобусів, а також 5 трамваїв і 11 тролейбусів.
Відповідно до адміністративно-терито-ріального розподілу місто включає п’ять районів: Центрально-Міський, Горняцький, Кіровський, Совєтський, Червоногвардійський, а також 32 селища і села, з’єднані у п’ять селищних і одну сільську ради.
Макіївка — місто з давньою історією, на його території знайдено 147 пам'яток архео-логії, серед яких одне з найстародавніших в Україні кам'яне рубило доби раннього палеоліту. У місті зафіксовано 75 курганів, залише-них кочовими народами: скіфами, сарматами, половцями та іншими.
У середині XIX сторіччя в Макіївці відкри-то родовища вугілля, і у зв'язку з цим у 1859 році побудовано першу шахту. До 90-х років XIX століття утворився Макіївський гірничий район з розвинутою мережею вугільних підприємств, який у 1904 році був реорганізований у гірничий округ. У 1907 році відкрито першу в Росії районну гірничорятувальну станцію. На базі вуглевидобування почали розвиватися залізничний транспорт, металургійна, труболиварна й коксохімічна галузі промисловості.
Стрімкий розвиток міста, його індустріальної могутності був пов'язаний з довоєнним десятиріччям. Тоді на металургійному заводі були збудовані перші вітчизняні механізовані доменна піч і блюмінг, відкрито єдиний у країні науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості. На 1941 рік у місті діяли вже 60 підприємств.
Сьогодні Макіївку називають «Донбасом в мініатюрі». На її території представлено практично всі галузі, присутні в Донецькому регіоні. Економічний, фінансовий і науковий потенціал міста складають понад 4 тисячі підприємств, організацій і установ різних форм власності.
Історично так склалося, що основу еконо-міки міста складають вуглевидобувна й металургійна галузі. Але разом з тим функціонують виробництва машинобудівної, харчової і легкої промисловості. Зараз місто йде шляхом реструктуризації промисловості, перепрофілювання існуючих виробництв, розвитку наукомістких виробничих процесів на базі високих технологій, всебічного розвитку виробничої активності населення. Одним з головних напрямів є створення сприятливого режиму інвестиційної діяльності.
Майже половина чисельності працівників, зайнятих у матеріальному виробництві, пра-цюють в державному підприємстві «Макіїввугілля», ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Ясинівський коксохімічний за-вод», ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», ЗАТ «Макіївкокс». На видобувну промисловість і металургійний комплекс припадає понад 90% загального обсягу промислового виробництва міста. Машинобудівна галузь і металообробна представлені заводами, які спеціалізуються на ремонті гірничошахтного устаткування, двигунів, сільськогосподарської техніки і екскаваторів, механічній обробці деталей, виготовленні нестандартного шахтного обладнання.
У Макіївці розташовано 10 продовольчих і 4 підприємства легкої промисловості, які виробляють хліб, хлібобулочні й кондитерські вироби, м’ясопродукти, ковбаси, лікерогорілчані та безалкогольні напої, майонез, м’ясні та рибні консерви.
Торгові послуги населенню надають 528 підприємств роздрібної торгівлі, 440 підприємств громадського харчування, а також 24 ринки.
У місті функціонують 20 лікувальних установ усіх форм власності. Поруч з лікувально-профілактичними установами функціонують товариства з обмеженою відповідальністю та приватні установи «Терапевт», «Панацея», «Лікувально-діагностичний центр», «Педіатр», приватні стоматологічні кабінети.
Мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста складається з 82 до-шкільних закладів, 75 державних загальноос-вітніх навчальних закладів, приватної школи і двох вечірніх шкіл. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, функціонують навчально-реабілітаційний центр «Райдуга», дитячий будинок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Проліски». У червні 2006 року в місті відкрито дитячий будинок для дітей від народження до 5 років «Пташеня» на 50 дітей.
Вища освіта у місті представлена двома вищими навчальними закладами: Донбаською національною академією будівництва й архітектури і Макіївським економіко-гуманітарним інститутом. У Макіївці функці-онують також медичний, педагогічний, мета-лургійний і будівельний технікуми.
Культурне життя макіївчан теж не обділене увагою. Макіївка має 28 клубів і палаців культури, 153 бібліотеки, художньо-краєзнавчий музей, 3 парки культури й відпочинку. Працюють 3 кінотеатри, театр юного глядача, 6 початкових спеціалізованих мистецьких на-вчальних закладів. В межах міста знаходяться 106 пам’ятників історії та культури.
Свято-Георгіївський собор Української православної церкви є храмом-пам’ятником на честь перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Релігійна сторона Макіївки представлена 79 організаціями різних віросповідань.
Спортивно-реабілітаційна робота в місті проводиться Макіївським відділенням Донець-кого обласного центру інвалідного спорту, 5 громадськими спортклубами інвалідів.
Макіївка стала першим містом в Донецькій області і третім в Україні, в якому діє система управління якістю при наданні муніципальних послуг населенню відповідно до міжнародних стандартів. Впровадження цієї системи дозволило відкрити Центр муніципальних послуг, який вже більше року працює на благо населення. На сьогодні фахівцями центру даються консультації і надається близько 200 сертифікованих послуг населенню.


    фейсбук