с. Чесники

Храм розміщений у північній частині села на невисокому пагорбі. Навколо церкви в давнину був невеликий цвинтар, про що свідчать кам'яні хрести XVII-XVIII ст. Точна дата будівництва церкви невідома; в окремих працях вона має назву Миколаївської і датується XIV ст. Об'ємно-просторова структура, ряд конструктивних особливостей та оборонний характер архітектури храму дають підстави датувати його XV - початком XVI ст.У плані - церква тридільна. Вона складається з прямокутних бабинця та нави і шестигранної апсиди. Кожну з цих частин в інтер'єрі завершено невеликою сферичною банею без підбанника. Вірогідно, первісно храм був триверхим. У наш час він одноверхий: чотирисхилий намет з двома заломами, укритий ґонтом, підноситься лише над навою, а бабинець та апсида перекриті трисхилими високими ґонтовими дахами.Стіни церкви викладені з кам'яного буту місцевих порід, бані - з цегли на вапняному розчині високої якості. Вознесенська церква вирізняється особливостями, завдяки яким вона має значну цінність для історії української архітектури. Це насамперед розташування прямокутних об'ємів бабинця та нави довшою стороною перпендикулярно до поздовжньої осі споруди. Оригінально вирішено конструкції переходу від прямокутних об'ємів бабинця та нави до сферичних бань, які їх завершують. Для цього влаштовано пристінні попружні арки, вище від яких виведено сферичні пандативи, а на них поставлено опорні кільця бань.Незважаючи на невеликі розміри, церква в с. Месники відзначається монументальністю архітектурних форм, що досягається простотою об'ємів, гармонійністю пропорцій, скромним декором.

 

О. М. Годованюк

 


    фейсбук