НОВОАВРАМІВКА (Усова Аврамівка, Нова Аврамівка) – село Хорольського району, центр сільської Ради, якій підпорядковані села Попівка, Мала Попівка. Розташоване за 15 км від райцентру. 1210 жителів (1990).

Виникла наприкінці 17 – на початку 18 ст. Перша згадка відноситься до 1775. Село входило до 15 найзначніших пунктів Хорольської сотні Миргородського полісу, а з 1781 – Хорольського повіту Київського намісництва. З січня 1787 назва Усова Аврамівка зникає і за селом закріплюється назва Нова Аврамівка. 1781 в селі – 190 хат, Вознесенська церква (1776). Населяли село виборні козаки (78 хат), підпомічники (83 хати), посполиті коронні, у тому числі рангові (27 хат), підсусідки посполиті (12 хат), 2 церковнослужителі. На 1787 – 743 душі чоловічої статі козаків, казенних селян, кріпаків козацької старшини – сотника Матвія і військ, товариша Семена Лагоди. 1795 у селі налічувалося 19 вітряків. З 1796 в складі Малоросійської, з 1802 – Полтавської губернії. У 1859 – 239 дворів, 1858 жителів. Після 1861 село стає центром волості Хорольського повіту Полтавської губернії. У 1863 – 239 дворів, 1947 жителів, дерев’яна церква. На 1900 з 320 господарств 24,7% були безземельними.

1910 у селі – 272 господарства, 1712 жителів. Населення займалося ремеслом та кустарним виробництвом (5 теслярів і столярів, 8 ковалів, 18 ткачів, 12 кравців, 3 шевці). Збудовано паровий млин, складські приміщення для зерна, 2 крамниці, кілька разів на тиждень проводилися базари. 1912 відкритий медичний пункт (на 9 сіл і 63 хутори волості), де працював один фельдшер. З 1840 діяла двокласна школа, де навчалося 40–45 хлопчиків, з 1895 – земська та жіноча церковнопарафіяльна, з 1912 – чотирикласна школи, бібліотека.


    фейсбук